Overons-Roosendaalarbo

Kenmerken van onze verzuimbegeleiding

We voldoen altijd aan alle wettelijke verplichtingen (probleemanalyse, wvp etc) Maar wij gaan verder:

  • We werken alleen met vaste klanten en hebben langdurige klant relaties, een vertrouwensrelatie is essentieel voor een vruchtbare samenwerking.
  • Het is van belang dat de klant ervan overtuigd is dat ziekteverzuim mede een probleem is van de eigen organisatie, de klant dient bereid te zijn zichzelf ook in te spannen om e.e.a. te beheersen.


  • De klant moet beseffen dat preventie verreweg het belangrijkste is, dat begint met goede arbeidsvoorwaarden, open communicatie met de werknemer, aandacht voor de algehele gezondheid van en respect voor de werknemer.
  • Binnen deze werkrelatie zal Roosendaal Arbo zich altijd maximaal inspannen om optimale dienstverlening te leveren in het belang van werkgever en werknemer. Dienstverlening die vaak verder gaat dan wat er op papier afgesproken is, maar dit alles met als doel om een optimaal product te leveren voor werkgever en werknemer.


  • Let op, wij zijn en blijven onafhankelijk. Soms geven onze bedrijfsartsen adviezen die tegen de werkgeversbelangen ingaan. Wij verwachten van de werkgever een professionele omgang met dit advies en zijn altijd bereid tot een gesprek hierover. Het is in het belang van uw bedrijf, als uw werknemers de zekerheid hebben onafhankelijk geadviseerd te worden.

Neem contact met ons op